Bayer

 

Vi sætter patienterne i centrum af alt, hvad vi gør.

I over 125 år har Bayer gennemført forskning og udvikling inden for innovative lægemidler og terapeutiske tilgange og kemikalier, der er med til at gøre en forskel i menneskers liv. Med denne mangeårige erfaring inden for sundhed ved vi, at billeddiagnostik spiller en kritisk rolle for valget af den rigtige behandling

Over 125 years

Hos Bayer omfavner vi derfor styrken ved billeddiagnostik, fordi alle fortjener at få et klart svar om deres helbredstilstand.

Med aldrende befolkninger og livsstilsændringer, der giver øget forekomst af kroniske tilstande som f.eks. hjerte-kar-sygdom og andre forfærdelige tilstande som kræft, er behovet for billedundersøgelser til understøttelse af korrekt diagnosticering og beslutningstagning vedrørende/planlægning af behandling vokset.

Samtidig er de begrænsede ressourcer i sundhedssystemerne et problem. Lovkrav, dokumentation og kvalitetsstyring gør det mere og mere komplekst at håndtere moderne billeddiagnostik. Disse tendenser medfører en stigende efterspørgsel efter teknologier og integrerede løsninger, der gør det muligt for røntgenafdelingerne at blive mere effektive, så røntgenpersonalet fortsat kan bruge tiden dér, hvor det virkelig tæller: sammen med patienterne

About us

Patientsikkerheden og den individuelle behandling er altid i højsædet ved lægelige beslutninger.

Derfor ønsker Bayer at levere det bedste inden for radiologi, fra innovative produkter til tjenester af høj kvalitet. Hele patientforløbet understøttes af vores omfattende portefølje inden for radiologi, herunder kontraststof til CT-scanning, røntgen og MR-scanning samt de respektive injektionssystemer. Vores udstyr giver nøjagtig og kontrolleret administration af kontraststof og omfatter smarte funktioner til en effektiv arbejdsgang og håndtering af den individuelle behandling.

Vores produkter og tjenester kan anvendes til diagnosticering af mange sygdomme og kan guide procedurer som f.eks. kirurgi, biopsi og strålebehandling samt indgå i monitorering til sikring af en vellykket behandling. Med vores globale fingeraftryk ønsker vi at fremme innovation inden for radiologi, så vi kan sikre en markant forbedring af effektiviteten og den diagnostiske kvalitet og samtidig sikre bedre resultater for patienterne. Især den øgede forekomst af digitale applikationer giver nye muligheder for at tilføre værdi i sundhedssektoren. Vi har en stor passion for radiologi og har i mange år udviklet banebrydende produkter og et omfattende netværk af forskere og førende eksperter, og vi trækker på dette for at fremskynde udviklingen af digitale løsninger, herunder kunstig intelligens, inden for billeddiagnostik. Disse løsninger vil understøtte radiologernes komplekse beslutningsproces og samtidig sikre tidlig behandling og hurtige interventioner for patienterne.

Bayer workflow infographic

Med vores mange produkter, vores anerkendte oplærings- og informationsprogrammer, den aktive rolle, vi påtager os i den videnskabelige samtale, og vores engagerede medarbejdere ønsker vi at sætte kursen inden for radiologi. Vi ønsker at give radiologer smarte og integrerede løsninger, der kan hjælpe patienterne og deres behandlende læger med at få de ønskede svar.